Budapest Park Házirend

Nyitvatartás

Programnapokon 18.00 órától 05.00 óráig, minden hónap első vasárnapján 09.30 órától 15.00 óráig. Az ettől esetlegesen eltérő nyitási időpontokat a weboldalunkon (http://www.budapestpark.hu) feltüntetjük.

A nyitvatartási idő az időjárás és a program függvényében változhat.

A Parkot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

A program változtatásának jogát fenntartjuk! A koncertek, egyéb rendezvények rossz idő esetén is megtartásra kerülnek.

A jegyen és a honlapon feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek, a koncertek és az azokat követő egyéb rendezvények időtartama a meghirdetetthez képest változhat.

I. Belépés a Budapest Park területére

1. A Parknak jogában áll a különböző programokon különböző összegű belépőt kérni, illetve bizonyos helyszíneket belátása szerinte zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutást.

Belépőjegyek:

Koncertjegy:

Kapunyitástól zárásig a Park minden területére érvényes, ára programfüggő!

Érvényes koncertjeggyel a koncertet követő afterparty ingyenesen látogatható.

A KONCERTJEGYEK EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSÍTANAK.

Bulijegy:

Ára programonként változó, az adott napi koncert végétől zárásig érvényes.

A BULIJEGYEK EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSÍTANAK.

A koncert- és bulijegyek harmadik személyre át nem ruházhatóak, azok tovább nem értékesíthetőek, kivéve a Park szerződött partnerén keresztül (http://www.ticketswap.hu). A buli- és koncertjegyek kizárólag a Park weboldalán található webshopban, a Park helyszíni jegypénztárában, illetve a Park szerződéses partnereitől (http://budapestpark.hu/jegyek) vásárolhatóak meg.

2. A Park területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött bejáratokon keresztül lehet. A Park a 2005. évi CXXXIII. tv.-ben írott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A belépés előtt, illetve a Park egész területén a szervezők, illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a vendégek ruházatát, illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26. § alapján. Tiltott tárgyak behozatalát vagy a belépést a biztonsági szolgálat megtagadhatja. A biztonsági szolgálat jogosult meghatározott személyek eltávolítására vagy a belépés megakadályozására. A Park területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki:

A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Parkból a fentiek miatt nem engedtek be vagy távolítottak el.

3. 18 év alatti vendégek belépése kizárólag szülői kísérettel lehetséges! 10 éven aluliak számára a koncertekre a belépés ingyenes, kizárólag szülői felügyelettellehetséges. 22.00 óra után kizárólag 18 éven felüliek tartózkodhatnak a Parkban.

4. A Parkba nem lehet bevinni, onnan el kell távolítani az olyan tárgyakat, amelyeknek birtoklása jogellenes, illetve amelyek a Park területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelentenek.

5. A Park területére kutyák és egyéb háziállatok, állatok nem hozhatóak, kivéve a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat.

6. A Park vendégterébe kerékpárt behozni tilos. Kerékpárral érkező vendégeink kerékpárjaikat a főbejárattól balra található, a Park által telepített, kamerával 0-24 óráig megfigyelt, őrzött biciklitárolókban hagyhatják, térítés ellenében.

7. A Parkba csak 40x30x20 cm méret alatti utazó- vagy sporttáskát, laptop táskát, hátizsákot, nylontáskát lehet bevinni. E fölötti méretű csomagot, illetve esernyőt nem csak bevinni tilos, hanem már a biztonsági ellenőrzésre sem szabad megjelenni vele. Ha elkerülhetetlen az ilyen csomaggal való érkezés, azokat a bejárat mellett található korlátozott férőhellyel rendelkező külső csomagmegőrzőben csomagonként 300 Ft díj ellenében kell elhelyezni.

8. A Parkba nem lehet bevinni a Park központi rendezvényhelyszínén kívül eső pultjaiban vásárolt italokat, élelmiszereket; nem a Park területén megvásárolt italokat, élelmiszereket; graffitizésre alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat.

II. Magatartási szabályok

1. A Látogató a Park területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően.

A Parkból eltávolítható az, aki:

A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Parkból a fentiek miatt nem engedtek be vagy távolítottak el.

2. 18 év alatti személyek szeszes italt nem vásárolhatnak. A pultoknál való kiszolgálás során a vendégek életkoruknak hitelt érdemlő okmánnyal történő igazolására szólíthatók fel.

3. A Park egész területén hang- és videofelvétel készítése TILOS, ide értve különösen a rendezvényen fellépők előadásának szerzői jogot sértő, bármely rögzítését.

4. A Park területére való belépéssel a vendég tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Park, valamint a Parktól engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak 
 (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a vendég a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Park, valamint a Parktól engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A vendég külön is tudomásul veszi, hogy a Park a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Parkkal szemben.

III. Egyéb rendelkezések

1. Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy bármely szakaszában be kell zárni), amely a Park által el nem hárítható külső ok, vis major helyzet, abban az esetben a Park a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó; harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető – bűncselekmény.

2. A Park koncertterét deszkaburkolattal láttuk el. Az időjárás hatásaira ezen a burkolaton rések, repedések alakulhatnak ki, amelyek botlásveszélyesek lehetnek. Ezért magas sarkú cipőben az ilyen deszkaburkolatra lépni nem javasolt! A deszkaburkolaton esetlegesen kialakuló rések, repedések, hézagok fokozott odafigyelést igényelnek a vendégek részéről. A fenti figyelmeztetés ellenére a vendégek részéről – különösen alkoholos befolyásoltság miatt – történő figyelmetlenségekből fakadó esetleges elbotlás, esés vagy bármely egyéb balesetért és annak következményeiért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

3. A Park területén több, a Parktól független harmadik személy nyújt szolgáltatást (pl. étel-, italszolgáltatás). Ezen szolgáltatások tekintetében a Park semmilyen felelősséget nem vállal.

4. A Parkban található merchandising shopban telefontöltő szekrények kerültek felállításra. A telefontöltő szekrényekben elhelyezett készülékekért a Park felelősséget nem vállal.

5. A Park területén vendégeink biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis előfordulna, akkor a rendezők kivezetik az ilyen tevékenységet folytató személyt a helyszín szélére. Aki a fentiek ellenére megismétli a „body surföt”, annak el kell hagynia a Park területét!

6. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott csomagot lát, kérjük, haladéktalanul jelezze a biztonsági személyzetnek vagy bármely munkatársunknak! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira, illetve szükség esetén vegyék igénybe a csomagmegőrzőt!

7. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben az elhagyott tárgy visszaadása érdekében a Budapest Park deszkaburkolatát fel kell szedni, ezt csak abban az esetben tudjuk vállalni amennyiben a tárgy tulajdonosa vállalja annak rendbehozatalának költségeit. A Park területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért!

8. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!

A Park vendégeinek biztonságáért az In-Kal Security Events Kft. felel.

A házirendet a belépőjegy megvásárlásával, vagy a Parkba való belépéssel vendégeink elfogadják.

Üzemeltető:

Kultúrpark Kft.
Székhely: 1095 Budapest Soroksári út 60.
Telefon: +36 1 434 7800

A biztonsági szolgálat elérhetőségei:

In-Kal Security Events Kft
Székhely, Igazgatóság:
1146 Budapest, Thököly út 68.
Telefon: +36 20 222 2212
E-mail: inkalevents@gmail.com

Az esetleges panaszokat kivizsgáljuk, ha jelzik számunkra a park@budapestpark.hu email címen.

Köszönettel:

Budapest Park szervezői

Jó szórakozást kívánunk – hagyd kint a valóságot!