Korcsolya kölcsönzési és felelősségvállalási szerződés

A korcsolya kölcsönzést igénybe vevő személy a Kultúrpark Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60., Cégjegyzékszám: 01-10-140483, a továbbiakban: Kultúrpark) által biztosított korcsolyák kölcsönzésével az alábbi feltételeket elfogadja:   

A Kultúrpark által üzemeltetett Jégpálya Házirendjét és a vonatkozó ÁSZF-et elolvasta, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Tudomásul veszi, hogy a korcsolyáért a kölcsönzési díjon felül, 3.000,- Ft/pár összegű letétet  köteles fizetni, amelyet a korcsolyák sérülésmentes visszaszolgáltatásakor a Kultúrpark maradéktalanul visszafizet.

A korcsolya kölcsönzés feltétele továbbá, a Korcsolya kölcsönzési és felelősségvállalási nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) hiteles adatokkal történő kitöltése, a személyi okmány(ok) bemutatása a Kultúrpark dolgozójának.

 A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a Kultúrpark az igényérvényesítés esetére az ott megadott adatokat a tájékoztatóban megjelöltek szerint kezeli. A Budapest Park Adatkezelési tájékoztatót megtekintette és megismerte.

Tudomásul veszi, hogy a korcsolyák nem rendeltetésszerű használatából, valamint a Jégpálya használati-előírásai és a Házirend be nem tartásából bekövetkező károkért és balesetekért a Kultúrpark nem vállal felelősséget.

Vállalja, hogy a kölcsönzött korcsolyát rendeltetésszerűen használja, és a kölcsönzési idő végéig a Kultúrpark részére az erre kijelölt helyen visszaadja. Tudomásul veszi, hogy a korcsolyákért anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a kölcsönzött korcsolyában bármilyen kárt okoz – ideértve a rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből eredő hibákat, károkat is – a teljes kárt megtéríti a Kultúrpark részére. 

A Korcsolya kölcsönzési és felelősségvállalási nyilatkozatot ide kattintva: INNEN lehet letölteni.

Budapest, 2021. 11. 22. 

 


 

Jégpingvin kölcsönzési és felelősségvállalási szerződés

A jégpingvint kölcsönző személy, a Kultúrpark Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60., Cégjegyzékszám: 01-10-140483, a továbbiakban: Kultúrpark)  által biztosított jégpingvin (korcsolyázást segítő eszköz) kölcsönzésével az alábbi feltételeket elfogadja:   

A Kultúrpark által üzemeltetett Jégpálya Házirendjét és a vonatkozó ÁSZF-et elolvasta, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Tudomásul veszi, hogy a jégpingvin nem rendeltetésszerű használatából, valamint a Jégpálya használati-előírásai és a Házirend be nem tartásából bekövetkező károkért és balesetekért a Kultúrpark nem vállal felelősséget.

Vállalja, hogy a kölcsönzött jégpingvint rendeltetésszerűen használja, és a kölcsönzési idő végéig a Kultúrpark részére az erre kijelölt helyen visszaadja. 

Tudomásul veszi, hogy a jégpingvinért anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben a kölcsönzött jégpingvinben bármilyen kárt okoz – ideértve a rendeltetésszerű használatot meghaladó igénybevételből eredő hibákat, károkat is – a teljes kárt megtéríti a Kultúrpark részére. 

A jégpingvin kölcsönzés feltétele továbbá, a Jégpingvin kölcsönzési és felelősségvállalási nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) hiteles adatokkal történő kitöltése, a személyi okmány(ok) bemutatása a Kultúrpark dolgozójának.

A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy a Kultúrpark az igényérvényesítés esetére az ott megadott adatokat a tájékoztatóban megjelöltek szerint kezeli. A Budapest Park Adatkezelési tájékoztatót megtekintette és megismerte.

A Jégingvin kölcsönzési és felelősségvállalási nyilatkozatot ide kattintva: INNEN lehet letölteni.

Budapest, 2021.11.22.