Utalvány szabályzat

Utalvány: a Budapest Park által kibocsátott, egyszeri felhasználásra jogosító, többcélú fizetőeszköz, melyet a www.budapestpark.hu weboldali, illetve helyszíni jegypénztári jegyvásárlásra lehet felhasználni.

1. Az utalvány kötelező tartalmi elemei:

2. Az utalvány kibocsátása:

2.1. Az utalvány elektronikus úton előállított okirat.

2.2. Az utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

2.3. Az utalvány hamisítása bűncselekmény.

2.4. Az utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől. Az utalvány megvásárlásakor kezelési költséget számítunk fel az utalvány vételárán felül. A weboldalon a kezelési költség mértékéről további tájékoztatást nyújtunk.

2.5. Az utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos utalvány szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

2.6. Az utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

3. Az utalványok a következő módon vásárolhatóak meg:

Online:

Személyesen:

4. Az utalvány felhasználása:

4.1. Az utalvány felhasználása az utalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak). Az utalvány, az utalványon feltüntetett határidőig váltható be a Budapest Park által meghirdetett koncertek jegyvásárlása során. A felhasználási időszakot követően az utalvány értékét nem áll módunkban visszaváltani.

4.2. Az utalványt a megvásárlás napjától számítva a következő naptári év végéig van lehetőség beváltani. Kivételt képeznek a 2020-ban megvásárolt utalványok, ezek 2022. december 31-ig válthatók be.

4.3. Az utalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül a Budapest Park által meghirdetett koncertjeire kibocsátási értékén belépőjegyet vásárolni. Az utalványt kizárólag a www.budapestpark.hu/utalvany és a www.budapestpark.hu/voucher weboldalakon, illetve jegypénztárainkban lehet felhasználni. A weboldalon történő beváltás esetében az utalványon szereplő sorszám megfelelő helyre (Ha van utalványod, itt beválthatod) történő beírása szükséges, a jegypénztárban történő beváltás esetén az utalványt annak átadásával / bemutatásával lehet felhasználni. Az utalvány beváltása csak a sikeres fizetés visszaigazolása után minősül beváltottnak. Amennyiben ezzel problémája adódik, kérjük, a jegy@budapestpark.hu e-mail címen jelezd nekünk!

4.4. Az utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. A kibocsátó nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát. Az utalvány szabadon átruházható, de kereskedelmi forgalomba nem hozható.

4.5. Az utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (kiadás dátuma, érvényesség dátuma, stb.).

4.6. Az utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére beváltja, a felhasználási helynek átadja.

4.7. A szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

4.8. Az utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség nem téríthető vissza a vásárlónak, ez az összeg elvész. Az felhasználásra nem kerülő utalvány vissza nem váltható.

4.9. Ha a vásárlás értéke meghaladja az utalvány értékét, akkor azt, az egyéb rendelkezésre álló fizetőeszközzel, vagy akár másik utalvánnyal lehet kiegyenlíteni.

4.10. Mivel a Budapest Park csak többcélú utalványt állít ki, így vásárláskor számla nem keletkezik. A felhasználáskor az utalvány érvénytelenné válik, majd a szolgáltatás teljes összegéről számla állítódik ki. Az utalványt, mint fizetőeszközt vesszük figyelembe.

4.11. A megvásárolt utalvány nem váltható vissza.

4.12. Az Utalvány felhasználásakor kezelési költséget nem számítunk fel újra.

 

Ha bármilyen kérdésed van, írj nekünk a jegy@budapestpark.hu címre.

A Kultúrpark Zrt. az utalvány szabályzat módosításának jogát fenntartja, s az aktuális feltételeket a honlapján közzéteszi.

A látogató a Budapest Park utalvány megvásárlásával az utalvány szabályzaton túl, az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) és a házirendet is elfogadja. Az ÁSZF a www.budapestpark.hu/pages/aszf, a házirend a www.budapestpark.hu/pages/hazirend linken található.

Érvényes: 2020.11.20-tól.