A KULTÚRPARK ZRT. VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

Tekintettel arra, hogy a Magyar Kormány rendkívüli módon szabályozza a zenés, táncos tömegrendezvények tartását a COVID-19 járványügyi helyzet miatt a Kultúrpark Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095, Budapest, Soroksári út 60., Cg. 01-10-140483, a továbbiakban: „Park”) mint a Budapest Park működtetője, jelen dokumentumban határozza meg a jegyár visszatérítésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Park Általános Szerződési Feltételeivel (a továbbiakban: “ÁSZF”, az ÁSZF itt érhető el: https://www.budapestpark.hu/pages/aszf) összhangban. A jelen Visszatérítési Szabályzatban szereplő, és az ÁSZF-ben is alkalmazott, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak jelentése megegyezik az ÁSZF szerinti jelentésükkel.

I. Fogalom meghatározások

1.1. Budapest Park: Park üzemeltetésében álló, Budapest IX. kerület, Soroksári út- Kvassay Jenő út-Könyves Kálmán krt. által határolt, 38034/6 hrsz. alatt elhelyezkedő, szabadtéri koncertek és egyéb rendezvények helyszínéül szolgáló terület.

1.2. Rendezvény(ek): A Budapest Parkban rendezett koncertek és egyéb rendezvények, melyeket a Park vagy egyéb rendezvényszervező szervez.

1.3. Belépőjegy: A Budapest Parkban rendezett Rendezvényekre szóló belépőjegy.

1.4. Jegyvásárló: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Park által üzemeltetett helyszíni jegypénztárban és online felületen keresztül vagy a Park jegyértékesítési partnereinél a Budapest Parkba belépőjegyet vásárol.

1.5. Rendszer: A Park alvállalkozó bevonásával üzemeltetett online internetes rendszere, amelyen keresztül a Jegyvásárló megvásárolhatja a Budapest Parkban megrendezésre kerülő Rendezvényre szóló Belépőjegyét.

1.6. Utalvány: a Budapest Park által kibocsátott, egyszeri felhasználásra jogosító, többcélú fizetőeszköz, melyet a budapestpark.hu weboldali, illetve helyszíni jegypénztári jegyvásárlásra lehet felhasználni.

1.7. Visszatérítés: kérésre a Budapest Park hivatalos ügyfélszolgálati csatornáin - vagy email írása esetén a park@budapestpark.hu-n keresztül igényelt pénzben visszatérítendő összeget jelenti.

1.8. Jegyátvitel: a 2020. és 2021. évi Belépőjegynek a megfelelő 2021. évi, illetve 2021. évinél későbbire meghirdetett Rendezvényre való automatikus érvényességét jelenti

1.9. Kezelési költség: A Budapest Park az online jegyértékesítés során az alap jegyáron felül kezelési költséget számít fel. Ez az online jegyvásárlás adminisztrációs díja a Jegyvásárló felé.

1.10. Jegyértékesítési felületek és partnerek (Jegyterjesztők):

1.10.1. A Kultúrpark Zrt. jegyértékesítési felületei:

1.10.2. A Kultúrpark Zrt-vel hatályos szerződésben álló állandó jegyértékesítési partnerek, mint:

Állandó, e-jegyek adásvételében biztonságos jegyértékesítési partner:

Egyedi rendezvényeknél lehetséges jegyértékesítési partnerek:

1.11. Törölt Rendezvény: elmaradó és 2021-ben, 2022-ben nem is pótolható Rendezvény

1.12. Rendelkezési opciók: Jegyátvitel, Utalványra váltás, Visszatérítés

II. Általános rendelkezések

A 2020. és 2021. évi Rendezvény elmaradása esetén a Jegyvásárló vagy a Belépőjegy jogszerű birtokosa a saját döntése alapján jogosult:

2.1. Jegyátvitelre

2.2. Utalványra váltásra

2.3. Pénzbeli vagy SZÉP kártyás visszatérítésre

Jelen Visszatérítési Szabályzat nem alkalmazandó olyan 2020. és 2021. évi Belépőjegyre amely nem az ÁSZF 6. pontja szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként került kiállításra, így a jelen Visszatérítési Szabályzat kizárólag a nyilvános értékesítésben (lásd: 1.10.) elérhető Belépőjegyekre alkalmazható.

Az új időpontra átszervezett Rendezvényekre vonatkozó 2020. és 2021. évi Belépőjegyről a Jegyvásárló vagy a jogszerű birtokos e-mailben rendelkezhet. Az Utalványra váltás opció választása esetén a jegyek utalvánnyá váltására / Utalvány igénylésére az adott koncert új dátumának bejelentésétől számított 30 napon belül van lehetőség. Az alapértelmezett választás a Jegyátvitel.

A 2020. és 2021. évben törölt Rendezvények esetében (tehát 2021-es és 2022-es évben sem kerül megrendezésre) a Jegyvásárló a következő fejezetben részletezett rendelkezési opciók közül a 2.2, 2.3.-as pontban leírt opciókat választhatja. Az Utalványra váltás opciót választva (2.2.) a 30 napon belüli írásos igénylési szándék tétel a Jegyvásárlóra nem vonatkozik.

A 2020. és 2021. évi koncertekre szóló Belépőjeggyel Utalványra váltásra, Visszatérítésére  a jelen Visszatérítési Szabályzatnak megfelelően kizárólag egyszer kerülhet sor. Tehát nem áll módunkban korábbi Belépőjegy Utalvánnyá váltását követően, újra érvényessé tenni az eredeti koncertre a Belépőjegyet, de az Utalvánnyal való vásárlás lehetősége mindaddig nyitva áll az eredeti koncert új dátumára, amíg van elérhető jegy a Jegyértékesítési felületeken és partnereknél.

Ugyanígy nem áll módunkban Utalvánnyá vált Belépőjegy Visszatérítése sem, kivéve azon esetekben, ahol nem a Jegyvásárló rendelkezett az Utalvánnyá váltásról.

Amennyiben a 2020. és 2021. évi Belépőjegy Jegyértékesítési partnertől (Jegyterjesztőtől) került megvásárlásra és ő a visszatérítési igényt teljesítette, a Parktól már nem kérhető sem Visszatérítés, sem Utalványra váltás.

A 2020. és 2021. évi Belépőjegy helyett választott Utalvány/Visszatérítés esetén az Utalványon / a Jegyvásárló bankszámláján jóváírt összeg, a korábban vásárolt Belépőjegy ára, amely a kezelési költséget nem tartalmazza.

A Jegyvásárlónak a tranzakcióhoz kapcsolódó Belépőjegyeivel kapcsolatban lehetősége van Belépőjegyenként különböző Rendelkezési opció választására. Ebben az esetben a tranzakcióban szereplő jegyekből a Jegyvásárló, a részére kiküldött formon egyedileg eldöntheti, hogy melyik Belépőjegyre vagy Belépőjegyekre kér Utalványt vagyVisszatérítést. Egy Belépőjegy értéke azonban nem bontható meg.

III. Egyes Rendelkezési opciók részletezése

2.1. Jegyátvitel

A Jegyvásárlónak nincs teendője, a Belépőjegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2021-es vagy 2021. évnél későbbi új dátumra. Ennek megfelelően, Jegyátvitel esetén a 2020. és 2021. évi Belépőjegy jogszerű birtokosa minden további cselekmény nélkül jogosult a megfelelő 2021. évi, vagy ennél későbbi időpontban megtartandó Rendezvényre történő belépésre és az ott történő részvételre, valamint a 2020. és 2021. évi Belépőjegy használatára. Az új dátumokról itt tájékozódhat: https://www.budapestpark.hu/pages/event-changes

2.2. Utalványra váltás

Az új koncert dátumának bejelentésétől számított 30 napon belül igényelhető az Utalvány az jegy@budapestpark.hu címen. Az Utalványok 2022.12.31-ig érvényesek, tehát e napig válthatóak be a Budapest Park által meghirdetett koncertekre a belépőjegy megvásárlásakor.

Az Utalványok iránt beküldött igények feldolgozása folyamatosan zajlik, amint az Utalvány elkészült, e-mailben tájékoztatjuk az igénylőt. Ezután a korábban megváltott Belépőjegy fog Utalványként működni. Az Utalványt a korábban megváltott Belépőjegyek árának összegéig lehet érvényesíteni, bármelyik következő jegyvásárlás alkalmával (a Park honlapján a vonalkód, vagy a QR kód alatt lévő szám megadásával, vagy személyesen a jegypénztárban a korábbi Belépőjegy átadásával).

A koncertjegyek Utalvánnyá való átváltását rendszerünkben mínuszos bizonylat kiállítása kíséri, mely az eredeti koncertjegyek vásárlásához, tehát a korábbi tranzakcióhoz köthető számla/nyugta helyesbítő bizonylataként, vagyis NEM sztornó bizonylatként szolgál. Ennek értelmében a mínuszos bizonylat nem jelenti a korábban vásárolt koncertjegyek értékének visszatérítését, hiszen az Utalvány értékére nem lenne fedezet.

A mínuszos (helyesbítő) bizonylat kiállításának pénzügyi okai vannak, hogy a jegyek Utalvánnyá való átváltása követhető és pénzügyi szempontoknak megfelelő módon történjen rendszerünkben. Mivel az Utalvány egy 'többcélú termék', másfajta adókulcs, adózási szabály vonatkozik rá, mint a korábban megvásárolt Belépőjegyekre, ezért van szükség helyesbítő bizonylat kiállítására.

A kezelési költség a helyesbítő bizonylaton nem kerül feltüntetésre, mert az Utalvány felhasználásakor kezelési költséget nem számítunk fel újra.

Az Utalványok felhasználásának segédletét a Park által kiküldött, az Utalványok elkészültéről szóló információs e-mail tartalmazza, melyet a Jegyvásárló a korábbi vásárláskor megadott e-mail címére kap, továbbá a https://www.budapestpark.hu/pages/gyik “utalványok beváltásának menete” című fejezetben is lehet tájékozódni a Park honlapján.

2.3. Pénzbeli vagy SZÉP kártyás visszatérítés

A 2020-ban és 2021-ben új időpontra átütemezett koncertek esetében a Park megvizsgálja a visszatérítési igényeket, melyek feldolgozását a park@budapestpark.hu e-mail címre beérkezett levelek alapján kezdi meg. Jogos visszatérítési igény esetén a Park eljárásrendje lép életbe, miszerint az adatok ellenőrzéséhez és érvényesítéséhez szükséges űrlapot kitöltésre elküldi az igénylőnek. Annak hiánytalan és helyes kitöltése, elengedhetetlen feltétele a Visszatérítés sikerességének.

A visszatérítési igények feldolgozása folyamatosan zajlik, a vásárlás összegét a vásárláskor használt bankkártyához tartozó bankszámlán/SZÉP Kártyán írja majd jóvá a vásárló bankja.

A Visszatérítés Park részéről történő kezdeményezését az adatok ellenőrzése előzi meg. Amint a Visszatérítés a Park oldaláról is kezdeményezésre kerül, a vásárlásnál használt e-mail címre a Park küld egy sztornó bizonylatot, s ezzel egyidőben a Belépőjegyek érvénytelenítése is megtörténik.

A Visszatérítés a sztornó bizonylat megküldésével egy időben a rendszerünkből elindul, ezt követően banktól függően az összeg kb. 2-10 munkanapon belül meg kell, hogy jelenjen az igénylő számláján. A jóváírás teljesítéséhez szükséges idő bankonként változik, erre a Parknak nincs ráhatása, a jóváírás esetleges elhúzódása nem a Park felelőssége.

Jegyértékesítési partnernél vásárolt Belépőjegy esetében, és amennyiben a Kultúrpark Zrt. az érintett jegyhez kapcsolódó rendezvényszervező, a fent részletezett folyamat zajlik le azzal a különbséggel, hogy az igények gyűjtését és az adatok sikeres feldolgozását követően, azok átadásra kerülnek a Jegyértékesítési partnernek. Ezt követően a Jegyértékesítési partner a saját munkarendje és ütemezése szerint végzi el a szükséges teendőket a visszatérítéssel kapcsolatban. Ez az idő a Jegyértékesítési partner munkarendjétől, és az igények egyediségétől egyaránt változhat, melyre a Park nincs befolyással, nem felel érte.

Amennyiben nem a Kultúrpark Zrt. a rendezvény szervezője, a Budapest Park csak a helyszínt biztosítja, úgy a Visszatérítési folyamat megegyezik a fenti “Jegyértékesítési partnernél vásárolt Belépőjegy” bekezdésben foglaltakkal. A Belépőjegy mindig tartalmazza az adott Rendezvény szervezőjének nevét.

Az előző bekezdésben leírtaktól eltérően, kivételt képez a Karl Media Group Kft. által szervezett rendezvények. Ebben az esetben a visszatérítési igényt a Park megvizsgálja a park@budapestpark.hu e-mail címre beérkezett levelek alapján. Jogos visszatérítési igény esetén a Park eljárásrendje lép életbe, miszerint az adatok ellenőrzéséhez és érvényesítéséhez szükséges űrlapot kitöltésre elküldi az igénylőnek. Annak hiánytalan és helyes kitöltése, elengedhetetlen feltétele a Visszatérítés sikerességének. Ezt követően a Rendezvény szervezője a saját munkarendje és ütemezése szerint végzi el a szükséges teendőket a visszatérítéssel kapcsolatban. Ez az idő a Rendezvény szervezőjének munkarendjétől, és az igények egyediségétől egyaránt változhat, melyre a Park nincs befolyással, nem felel érte.

A Visszatérítés teljesítésére az igény leadását követő legfeljebb egy éven belül kerül sor, hiánytalan visszatérítési űrlap és validált adatok együttes megléte esetén.
Amennyiben a Jegyvásárló által rendszerünkbe sikeresen beküldött visszatérítési űrlap hibás és/vagy hiányos adatot tartalmaz, azt a Visszatérítést igénylő a rendszerünkből küldött megerősítő levél ellenőrzésével vizsgálhatja meg, majd az adatokat egy új űrlap kitöltésével és sikeres beküldésével tudja kijavítani.

Amennyiben visszatérítési igényét az igénylő helyesbíti, amelyet követően a Park be tudja azonosítani a valódi jegy(ek)et, és/vagy tranzakció(k)at, az igényt teljesíti. Amennyiben az igénylő nem pontosítja az igényt, úgy az igénylés végkimenetel nélkül lezárul, a Parkot további felelősség nem terheli.

Ha a 2020. és 2021. évi Belépőjegy megvásárlásához OTP SZÉP Kártyát, MKB SZÉP Kártyát, K&H SZÉP Kártyát használtak, a ténylegesen kifizetendő összeg a SZÉP Kártyán kerül jóváírásra.

A törölt Rendezvények esetében az igénylés folyamata nem változik. A visszatérítés ebben az esetben is kizárólag az igény beérkezése, feldolgozása, sikeres azonosítása esetén mehet végbe.

Amennyiben a Jegyvásárló és a jóváírással érintett bankszámla tulajdonosa különböző személy, úgy e személyek kizárólagos kötelezettsége, hogy egymással elszámoljanak. A Park felelőssége e tekintetben kizárt. Ha a 2020. és 2021. évi Belépőjegy Jegyértékesítési partner útján került értékesítésre, úgy a visszatérítés szabályaira a Jegyértékesítési partner feltételei az irányadók. A Park az e-mail címére beérkező ilyen jellegű igényeket továbbítja a Jegyértékesítési Partner részére. Ugyanakkor, amennyiben a kifizetendő összeg a Jegyértékesítési partner bankszámláján került jóváírásra, úgy a Jegyértékesítési partner kizárólagos kötelezettsége, hogy a jogosult személlyel elszámoljon. A Park felelőssége e tekintetben kizárt.

 

IV. Kiegészítő rendelkezések

4.1. Klubkoncertek

A Budapest Park a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően tartotta meg Rendezvényeit a 2020-as évben. Ennek megfelelően a Klubkoncertek 500 fő alatti résztvevővel valósultak meg. A Klubkoncertekre azon Jegyvásárlók regisztrálhattak elsősorban, akik úgy döntöttek, hogy nem a 2.2, 2.3. opciót, illetve a támogatást választják, hanem a már meglévő “nagykoncertes” Belépőjegyüket használják fel a Klubkoncertre való belépéskor, ugyanazon zenekar vagy előadó produkciójára.

A Klubkoncerten való részvétel egyben a Belépőjegy felhasználásáról való rendelkezést is jelentett.

Azon Jegyvásárlók, akik terasz Belépőjeggyel rendelkeztek és Klubkoncerten vettek részt, az árkülönbség okán kompenzációra jogosultak. A különbözet megtérítésének módja külön rendelkezés tárgya. A Belépőjegy tulajdonosa választhat a 2.2., 2.3. pontokban megjelölt opciók közül. A park@budapestpark.hu e-mail címre illetve egy esetben (Caramel 2020.09.03.) online űrlapon beérkezett igényléseket folyamatosan feldolgozza a Park, és jogosultság esetén elindítja az igénylés megtérítését, melyről e-mail formájában tájékoztatja az igénylőt. Amennyiben a 2.2. opciót választja, a kompenzációs utalványt 2022. december 31-ig van lehetősége beváltani.

Érvényes: 2021.06.25.-tól.