A bejelentést ide kattintva tudod megtenni!

Mire szolgál a visszaélés-bejelentő rendszer és mit lehet bejelenteni?

A Panasztörvény lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és a vállalkozások, intézmények partnerei bejelentsék az általuk jogellenesnek vélt cselekményeket, akár anonim módon is. A rendszerben kizárólag jogellenes vagy annak feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információ jelenthető be.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az anonim módon tett bejelentések kivizsgálása mellőzhető.

Ki tehet bejelentést a visszaélés-bejelentő rendszerben?

 • a Társaság által foglalkoztatott személy 
 • az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt
 • a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 • Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, amely/amellyel:
  • - a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
   - az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
   - az ilyen kapcsolata az igénybe vevővel már megszűnt.
 • Az a tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve
  • - felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot, aki/akivel:
   - a Társaság ilyen jogviszonyban áll, vagy
   - az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
   - az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.
 • Az olyan vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, aki/akivel:
  • - a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll, vagy
   - az ilyen kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
   - az ilyen kapcsolata az Igénybe vevővel már megszűnt.
 • Az a gyakornok és önkéntes, aki/akivel:
  • - a Társasággal ilyen jogviszonyban áll, vagy
   - az ilyen jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy
   - az ilyen jogviszonya a Társasággal már megszűnt.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított, 7 napon belül, a bejelentés megtételéről visszaigazolást kell küldeni a bejelentő számára. A bejelentést a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.